INTELIGENCJA INTERPERSONALNA (SPOŁECZNA)

Czy gdy wracasz z pracy Twój dom pełen jest rówieśników Twojego dziecka? Zadziwia Cię liczba jego przyjaciół i to jak dogaduje się ze wszystkimi w swoim otoczeniu? Czasem wydaje Ci się że Twoja pociecha wyczuwa Twój nastrój? Jeśli tak, to bardziej niż prawdopodobne, że Twoje dziecko ma dobrze wykształconą inteligencję interpersonalną!

Inteligencja interpersonalna zawiera w sobie cechy wszystkich pozostałych typów inteligencji. Nierozerwalnie wiąże się z inteligencją emocjonalną, na którą, oprócz umiejętności społecznych, składają się zdolność samokontroli, samokreacji i wglądu we własne emocje. Jej podstawa to zdolność rozumienia innych i empatia oraz zdolności do postrzegania cech różnicujących ludzi. Pozwala ona na bezbłędne wychwycenie zmian nastroju, motywacji, zachowania i intencji.

Osoby obdarzone tym typem inteligencji uczą się przez kontakty międzyludzkie. Potrafią słuchać innych, a inni chętnie korzystają z ich rad. Bez trudu odczytują znaczenie sytuacji towarzyskich. Mają różnorodne zainteresowania i często uczęszczają na wiele dodatkowych zajęć. Umieją przyjąć konstruktywną krytykę i odpowiednio zmodyfikować swoje postępowanie czy poglądy. Jasno i precyzyjnie przedstawiają swoje potrzeby.

Inteligencja interpersonalna wyraża się poprzez zdolności do:

- postrzegania świata z różnych punktów widzenia,

- nawiązywania, kształtowania i utrzymywania zróżnicowanych kontaktów społecznych z  innymi ludźmi,

- poznawania i rozumienia myśli, uczuć poglądów i zachowań innych ludzi,

- pracy w zespole i pozytywnego wpływania na jego dynamikę,

- efektywnego komunikowania się werbalnego i pozawerbalnego,

- słuchania, poznawania i reagowania na poglądy innych,

- wywierania wpływu na inne osoby, czasem manipulacji.

Dzieci z dobrze rozwiniętą inteligencją interpersonalną są asertywne, komunikatywne, łatwo nawiązują i utrzymują kontakty społeczne, potrafią współpracować, mają zdolności przywódcze i umiejętności mediacyjne, charakteryzuje je łatwość poznawania, rozumienia myśli, uczuć, poglądów i zachowań innych ludzi. Istnieje możliwość wspomagania rozwoju tej inteligencji poprzez umożliwianie dzieciom kontaktów społecznych, zabaw w większym gronie i wspólnej nauki.

Uczniowie o rozwiniętej inteligencją interpersonalnej preferują ćwiczenia prowadzone w parach bądź małych grupach oraz naukę wymagającą współpracy z innymi osobami, a także ćwiczenia, pozwalające spojrzeć na pewne zagadnienie z perspektywy innych osób. Umieją organizować pracę w grupie i stworzyć pozytywną atmosferę, która pomaga skupić się na wspólnych wysiłkach.

Rozwijanie takich uzdolnień jest możliwe poprzez:

- stymulację do prac społecznych/ wolontariatu,

- włączanie w prace organizacji szkolnych i kół zainteresowań,

- intensyfikację pracy w parach i grupach,

- powierzenie odpowiedzialnej funkcji,

- umożliwianie postrzegania świata z różnego punku widzenia,

- poszerzanie horyzontów myślowych i światopoglądowych.

Osoby z dobrze wykształconą inteligencją społeczną sprawdzają się jako: politycy, nauczyciele, przywódcy religijni, doradcy, handlowcy, menadżerzy, specjaliści public relations, itp.

Autor: Natalia PożogaTrwa wysyłanie Twojej oceny...
Ocena: 5.0 z 5. 4 ocen.
Kliknij pasek ocen aby ocenić wpis.Informacja o dotacji

Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki - Inwestujemy w waszą przyszłość.